Doorstart / pre-pack

Een tijdige en gedegen voorbereiding is de basis voor een succesvolle doorstart. De ervaring leert dat een doorstart zonder hernieuwde visie vroeg of laat zal uitmonden in een nieuw faillissement.

Wat ik doe
Ik ondersteun de onderneming bij de voorbereiding op het faillissement en de daaropvolgende doorstart. Ik help bij de beantwoording van vragen als: Welke bedrijfsonderdelen moeten tenminste behouden worden? Wat is de verwachte winstgevendheid van de nieuwe situatie? Wat zijn de operationele risico's die moeten worden afgedicht? Welk personeel gaat mee in de nieuwe organisatie? Welke strategie gaan we voeren om met de nieuwe organisatie niet opnieuw in een faillissement te belanden?

Het resultaat
Een gedegen voorbereide doorstart met een grotere kans op succes.