Strategische heroriëntatie

Strategie is het op systematische wijze bepalen van de koers van een organisatie om geformuleerde doelen te behalen. Het vormt de fundament voor organisatie (in)richting en het mobiliseren van mensen. Wanneer de omgeving sterk veranderd, resultaten achterblijven en zichtbaar wordt dat met de gekozen strategie doelen niet gehaald gaan worden is heroriëntatie noodzakelijk. Veel organisaties zijn zo druk met het runnen van de operatie en/of zitten zo vast in hun huidige strategie dat het lastig is een nieuwe koers te bepalen.

Wat ik doe
Ik adviseer en ondersteun de onderneming bij het toetsen van de huidige strategie en het (her)formuleren van doelen. Samen met de onderneming werk ik vervolgens aan de strategische herorientatie. Hoe komen we samen daar waar we willen zijn? Op basis van karakteristieken van de omgeving, verwachte ontwikkelingen, huidige sterktes en zwaktes en bestaande resources werken we een koers uit om de geformuleerde doelen te halen.

Het resultaat
Mijn frisse blik en ervaring, opgebouwd in zeer veel verschillende branches, zorgt ervoor dat bestaande denkpatronen doorbroken worden. De vragen die ik stel en ideeën waarmee ik kom staan los van politiek en zijn enkel gericht op het komen tot een hernieuwde strategie om geformuleerde doelen te behalen.