Reorganisatie / turnaround

Indien kostenreducties en een gewijzigde koers niet voldoende zijn gebleken om een opwaartse lijn te vinden, is rigoureus handelen noodzakelijk. Een snelle en grondige analyse van de meest urgente issues en daadkrachtig handelen is vereist. In de meeste gevallen krijgt de onderneming daarnaast te maken met een groot aantal verzoeken van financiers en andere stakeholders.

Wat ik doe
Ik ondersteun bij de analyse en uit te voeren acties van de reorganisatie en/of turnaround. Indien er bijvoorbeeld verzocht wordt om een independent business review (IBR) door de bank / financier help ik de onderneming met het opleveren van de juiste informatie (waaronder vaak een liquiditeitsbegroting / 13-weeks cashflow forecast). Wanneer ontslagen noodzakelijk zijn ondersteun ik bij het opstellen van de ontslagaanvraag bij het UWV. In veel gevallen werk ik samen met de onderneming een turnaround plan uit met daarin onder andere een optieanalyse voor optimaal waardebehoud en waardeherstel.

Het resultaat
De ondernemer en het management kan zich meer blijven focussen op het aansturen van de operatie. Onderwijl ondersteun ik bij de meest urgente zaken van de reorganisatie en/of turnaround die noodzakelijk zijn om het tij te keren. Mijn kennis en ervaring met dergelijke processen zal leiden tot een efficiënter en effectiever proces.